Защита на личните данни

Ние, R.C. Mannesmann GmbH,  гледаме много сериозно на защитата на Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни коректно и в съответствие със законовите разпоредби и декларацията за защита на данните.

Използването на нашата уеб страница по принцип е възможно и без подаването на лични данни. Там, където такива данни се изискват за попълване (например име, адрес или имейл-адрес), това винаги, когато е възможно е доброволно. Без Вашето изрично съгласие тези данни не се предоставят на трети лица.

Но нека не се забравя, че пренасянето на данни в интернет (например при комуникация чрез имейл) не винаги е абсолютно защитено. Абсолютна защита от достъп на трети лица не е възможна.

 

Бисквитки

Интернет страниците използват понякога така наречените „бисквитки”. Те не вредят на Ващия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това, да направят нашата оферта по-приятна, ефективна и сигурна. Бисквитките не са текстови данни, които Вашият браузър трябва да запамети.

Повечето от използваните от нас бисквитки са т.нар.”сезонни бисквитки”. След края на Вашето посещение на страницата ни те автоматично се изтриват. Някои остават там, докато Вие ги изтриете. Тези бисквитки ни дават възможност, да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение.

Вие можете да настроите браузъра си така, че да получавате информация за поставянето на бисквитките , да позволявате появата им в определени случаи или съвсем да ги изключите или да активирате автоматичното им изтриване след затваряне на браузъра. При деактивирне на бисквитките може обаче фукционалността на тази страница да е ограничена.

 

Лог файлове на сървъра

Доставчикът на страниците съхранява автоматично информациите в т.нар. лог файлове на сървъра, които Вашият сървър автоматично прехвърля на нас. Това са:

  • Версия на браузъра
  • Използвана работна система
  • URL адрес на референтите
  • Хостнейм на устройството
  • Час на запитването на сървъра

Тези данни не се отнасят до определени лица. Те не се свързват и с други източници на информация. Ние си запазваме правото да проверяваме тези данни, ако е необходимо да ги ползваме с правна цел.

 

Формуляр за контакти

Ако Вие желаете да направите запитване или заявка при нас чрез формуляра за контакти, Вашите данни от формуляра ще бъдат съхранени при нас. Тези данни ние не ги преотстъпваме без Ваше съгласие. 

 

Декларация за защита на личните данни за използване на Google Analytics

Тази уеб страница използва функциите на анализаторската уеб служба Google Analytics. Предлагащ тази услуга е Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва т.нар. „бисквитки”. Това са текстови данни, които се съхраняват на Вашия компютър и дава възможност за анализ на използването на страницата от Вас. Създадените от бисквитките информации за Вашето ползване се пренасят и съхраняват в сървър на Гугъл в САЩ.

В случай на активиране на IP-анонимизация на тази уеб страница , Вашият  IP-адерс ще бъде съкратен от  Google за територията на страните членки на ЕО или други страни участващи в споразумението. В много редки случаи пълният IP-адрес се изпраща до сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчка на оператора на тази уеб страница Google може да използва тази информация , за да направи обобщение на Вашата активност в уеб страницата или във връзка с други интернет-услуги. Вие можете да настроите браузъра си така, че да получавате информация за поставянето на бисквитките , да позволявате появата им в определени случаи или съвсем да ги изключите или да активирате автоматичното им изтриване след затваряне на браузъра. При деактивирне на бисквитките обаче фукционалността на тази страница може да бъде ограничена.

Освен това Вие можете да възпрепятствате използването на Ваши данни (вкл. Вашия IP-адрес) от Google , както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате  намиращия се под следния линк браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Информация, изтриване, блокиран

Вие имате право, по всяко време да получите пълна информация за Вашите съхранени лични данни, техния произход, получател и цел за използването им. Също така имате право и на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. По тези, както и по всички други въпроси по темата, можете по всяко време да се обърнете към нас чрез посочените адреси и контакти.

 

Отказ от рекламни мейл

С настоящето се отказва изпращането на  рекламни и информационни материали при използването на публикуваните данни за контакт, освен ако тези материали не са изрично поръчани. Операторите на страницата предотвратяват непоискано изпращане на рекламни информации със законово позволени мерки, като например класифицирането им като спам.