информация за хотела

Моля, въведете името на хотела или на проекта.

Моля, въведете броя на стаите.

%

Моля, въведете средногодишния процент на заетост на хотела.

Поставете параметрите
Брой
Текущо измерен дебит
Желан дебит
(препоръчва се: мивка 3-6 л/мин., душ 9 л/мин.)
Времетраене на употреба / на човек
(средни стойности: мивка 3 мин., душ 10 мин.)
мивка

Колко мивки има в хотела?

Моля, въведете броя на мивките в хотела.

За да определите дебита в литри на минута на Мивка :

 1. Използвайте нашата мерителна торбичка за замерване на дебита на минута (поръчайте тук)
 2. Използвайте наш мерителен съд (поръчайте тук)
 3. Използвайте мерителен съд от вашето домакинство и засечете времето, необходимо за запълване на литър в мерителния съд.

  Въведете измереното време тук:

  секунди
л / мин

Нашият опит ще ви помагне да изберете желания дебит:

Мивка:

За да осигурите максимален комфорт за Вашите гости, препоръчваме дебит на водата от 6 л / мин.
Спестяващ потенциал: до 80%.

Естествено, можете да предпочетете по-висок или по-нисък дебит.

минути / ден

Средната продължителност на употреба на мивка е 3 минути на човек, на ден.

душ места

Колко душ места има в хотела?

Моля, въведете броя на душовете в хотела.

За да определите дебита в литри на минута на Душ :

 1. Използвайте нашата мерителна торбичка за замерване на дебита на минута (поръчайте тук)
 2. Използвайте наш мерителен съд (поръчайте тук)
 3. Използвайте мерителен съд от вашето домакинство и засечете времето, необходимо за запълване на литър в мерителния съд.

  Въведете измереното време тук:

  секунди
л / мин

Нашият опит ще ви помагне да изберете желания дебит:

 • 6 л / мин: за максимално спестяване на вода
 • 8 л / мин: можете да спестите приблизително 60% *
 • 12 л / мин: за максимален комфорт, спестявайки приблизително 30% *

* в сравнение със стандартен душ: консумация 18 л / мин при 3 бара.

Забележка: За уреди с нагреватели без прекъсване трябва да спазвате минималния дебит. По-старите уреди не започват затопляне на водата под 10 л / мин.

минути / ден

Средната продължителност на употреба на душ е 6 минути на човек, на ден.

Допълнителна информация
Текущи разходи за питейна вода лв. / м³
Текущи разходи за отпадъчни води лв. / м³
Общо разходи за вода лв. / м³
Инвестиция на стая
Използвани енергийни източници за загряване на вода

Текущите разходи за питейна вода могат да бъдат взети от последното Ви таксуване (сметка за вода) или от уеб сайта на Вашия доставчик.

Текущите разходи за питейна вода могат да бъдат взети от последното Ви таксуване (сметка за вода) или от уеб сайта на Вашия доставчик.

Вашите общи разходи за вода се състоят от сумата на разходите за питейна и отпадъчна вода. Можете да ги вземете от последното Ви таксуване (сметка за вода) или на уеб сайта на Вашия доставчик.

лв

Инвестиция на стая:

Мивка:

Моля, въведете цената на единица на избрания от Вас продукт на RCMannesmann.

лв

Инвестиция на стая:

Душ:

Моля, въведете цената на единица на избрания от Вас продукт на RCMannesmann.

газ
нафта
ток
топлофикация

Изберете енергоносителя, който използвате за загряване на водата в хотела.

Отделянето на вредни емисии на CO2 също се изчислява.

За информация:

 • Газ: 251 грама CO2 на KWh
 • Нафта: 319 грама CO2 на KWh
 • Електричество: 601 грама CO2 на KWh
 • Централно отопление: 218 грама СО2 на KWh

Източник: Ökoinstitut e.V. Резултати от Gemis 4.5
От 2008 г. емисиите на СО2 включват целия жизнен цикъл, включително транспортирането и доставката на материали, без изхвърлянето.

Вашият резултат

Вашата текуща консумация на вода:

Изчислява се от въдедените брой мивки и брой душове, Вашият измерен дебит, продължителността на използване на мивки и душове в хотела и средната заетост на хотела.

Вашето желано потребление:

Изчислява се от въведен брой мивки и душове, от заявения от Вас желателен дебит, продължителността на използване на мивки и душове в хотела и средната заетост на хотела.

Потенциал за спестяване за вода в м³./годишно:

Количеството вода в м³, което можете да спестите ежегодно от мивките и душовете с професионалните продукти на R. C. Mannesmann.

Потенциал за спестяване за вода в лв./годишно:

Количеството водаа в лева , което можете да спестите ежегодно от мивките и душовете с професионалните продукти на R. C. Mannesmann.

Намаляване на вредните емисии на CO2:

Този показател отчита намаляването на количеството вредни емисии на CO2 на година, тъй като спестяването от потреблението на вода също намалява разходите за затопляне на водата и по този начин намаляват и разходите за енергия- напр. газ, нафта или електричество.

Това означава, както по-малко вредни емисии, изхвърляни в околната среда, така и спестяване на пари от сметките за вода.

Тази стойност се отнася за температура на топла вода при душове от 40 ° C и за мивките от 35° C .

При загряване на водата до 55 ° C се обезпечава 65% горещата вода.

Следователно, не е необходимо да се затопля 65% от водата тъй като я спестявате.

За да загрявате 1m³ питейна вода от 10 ° C до 55 ° C, се нуждаете от около 52 KWh енергия. (специфичен топлинен коефициент на водата Cw на вода = 1,163 Wh / Kg * K).

Оща инвестиция на стая:

Тази стойност се отнася за хотелската стая и използваните в нея продукти.

Обща инвестиция:

Това поле Ви показва общите необходимите инвестиции в лева, за да постигнете оптимизирането на разходите за вода.

Изчисление на амортизацията в месеци:

Показва колко бързо инвестицията Ви се възвръща, за колко месеца и кога достигате до зоната на печалба.

V2.1

- Details see bottom.

Вашето име: *
Съобщение към имейла: *
Прочетох декларацията за поверителност. Съгласен съм, предоставените от мен данни да събират и обработват по електронен път и да се изпратят на PDF файл.*