Σημαντικές γνώσεις

Η RC Mannesmann χρησιμοποιεί υλικά πιστοποιημένα για χρήση με πόσιμο νερό. 

Τα προϊόντα της RC Mannesmann ακολουθούν τις προδιαγραφές των κανονισμών τυποποίησης.

Τα προϊόντα της RC Mannesmann έχουν κερδίσει στον διαγωνισμό του περιοδικού Ökotest.

Η RC Mannesmann είναι μέλος του German Water Partnership.

Τα προϊόντα της RC Mannesmann παράγονται ως επί το πλείστον σύμφωνα με το DIN EN 9001 και 14001.