Μείωση του CO2

Η εξοικονόμηση νερού μειώνει και την κατανάλωση CO2...

...και σας εξοικονομεί παράλληλα χρήματα

Με το παρακάτω διάγραμμα, θέλουμε να σας αποσαφηνίσουμε πόσο απλή είναι η μείωση της κατανάλωσης CO2 και η εξοικονόμηση χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας.