Reducera mängden CO2

Genom att spara vatten reduceras CO2-förbrukningen…

...och du sparar pengar

Med följande bild vill vi förtydliga hur enkelt det är att minska CO2-förbrukningen och spara pengar med våra produkter.

Beweiskette RCM