Προστασία πόσιμου νερού

Αυτή είναι η ιδανική προστασία πόσιμου νερού

Οι εγκαταστάσεις πόσιμου νερού θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ελαττώνεται η ποιότητα του νερού στο σύστημα. Για να αποφύγουμε μια μείωση της ποιότητας λόγω της διείσδυσης μη πόσιμου νερού στο σύστημα, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε δικλίδες ασφαλείας σε επίφοβα σημεία.

Νερό κατανεμημένο σε κατηγορίες

Στον κανονισμό πόσιμου νερού ορίζονται οριακές τιμές για συστατικά που μπορεί να περιέχονται στο πόσιμο νερό. Αυτό το νερό χαρακτηρίζεται ως νερό της κατηγορίας 1. Το νερό που δεν καλύπτει πλέον τους περιορισμούς που ορίζονται για το πόσιμο νερό, κατηγοριοποιείται ως νερό των κατηγοριών 2 έως 5. Οι γερμανικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι το πόσιμο νερό που εξάγετε από την εγκατάσταση ποσίμου νερού χάνει τις ιδιότητες πόσης. Για παράδειγμα το νερό που χρησιμοποιείται σε πισίνες λόγω της προσθήκης αλάτων ή το νερό που χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία λόγω της παρουσίας βακτηρίων και ιών.

Κίνδυνος εισροής.

Για αυτό το λόγο το νερό που αφαιρείται από την εγκατάσταση πόσιμου νερού δεν επιτρέπεται να επιστρέψει σε αυτήν. Υπάρχει πάντα κίνδυνος εισροής, στην περίπτωση που το σημείο εξόδου του νερού βρίσκεται χαμηλότερα από το μέγιστο ύψος του υδροφόρου ορίζοντα μη πόσιμου νερού. Για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία, ώστε να αποτρέπεται η εισροή του μη πόσιμου νερού.