Προστασία από ασβέστη – δύο φορές πιο απλά

Στους κοινούς ρυθμιστές δέσμης με φίλτρο δημιουργείται ένα φιλμ νερού, το οποίο δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο εσωτερικό εξάρτημα και το στόμιο. Εκεί αρχίζει η δημιουργία αλάτων, των οποίων η εναπόθεση γίνεται στο κέντρο του φίλτρου και στις τρύπες αναρρόφησης του αέρα. Για αυτό το λόγο η δέσμη σκληραίνει και πιτσιλάει.

 

Με τους ρυθμιστές δέσμης της RC Mannesmann δυσχεραίνεται η δημιουργία αυτής της γέφυρας. Η μοναδική δομή επιβραδύνει την δημιουργία αλάτων σε σημαντικό βαθμό. Ακόμα και μετά από πολύχρονη χρήση, η δέσμη συνεχίζει να είναι ευθεία, στρογγυλή και χωρίς να πιτσιλάει.

Έτσι λοιπόν τελειώνουμε με το θέμα των αλάτων με πολύ απλές κινήσεις.

removing lime