Kухня

RCM basic cookboost M24

  • еко усилвател
  • превключване от 7l/min на пълен дебит
  • модели с външна и вътрешна резба

RCM cookshower

  • кухненски душ
  • превключва струите
  • върти се на 60°

RCM profi fillboost manuel

  • Еко усилвател - ръчен
  • превключва струята
  • дебитът може да се промени чрез копчето за превключване от 5 l/min до пълен капацитет
  • Варианти на M22 и M24, както и защита против кражба