Контакти и данни

 
Данните са съгласно § 5 TMG:
R. C. Mannesmann GmbH
Grabenstrasse 210
D-47057 Duisburg
 
Представляван от:
Карстен Вилерс
 
Kontakt:
Telefon:
+49 203 36 35 44 0
Telefax:
+49 203 36 35 44 22
E-Mail:
 
Вписване в регистъра:
Вписване в търговския регистър.
Съд по регистрите: районен съд Дуисбург
Регистрационен номер: HRB 27 645
 
Данъчен номер:
Идентификационен данъчен номер съгласно §27 a на закона за данъчните облагания:
DE 812357255
 
Отговорен за съдържанието съгласно § 55 Abs. 2 RStV:
Карстен Вилерс
 
Източници: Създаден от Impressum-Generator ООД на eRecht24.
 
концепция, оформление, изпълнение: www.agentur-kiesewetter.de
фото:
www.flashpoint-studio.de
друг снимков материал от www.masterfile.com
програмиране: playground media - Webdesign aus Offenburg


Отговорности:
 
Отговорност за съдържанието
Съдържанието на нашите страници е внимателно подбрано. За верността, цялостта и актуалността на съдържанието не поемаме пълна гаранция. Като фирма, предлагаща услуги, ние сме отговорни за съдържанието на нашите страници, съгласно § 7 Abs.1 TMG(закон за медиите). Според §§ 8 до 10 от същия TMG закон, ние като фирма предлагаща услуги не сме задължени да проверяваме или проучваме чужди получени информаци. Задълженията за отстраняване или блокиране на ползването на информации според общия закон остават неприкосновени. Отговорност в това отношение може да се изисква, ако има заявено нарушаване на права. При информиране за съответните нарушения на права, ние ще се погрижим за отстраняване на съответното съдържание.

 
Отговорност за линков

Нашата оферта съдържа линкове към уеб страници на трети лица, за чието съдържание ние не носим отговорност. За съдържанието на тези линкови страници винаги е отговорен съответният оператор. Към момента на публикуване на линковете те са били проверени от нас за правни нарушения и такива не са били открити. Но ние сме задължени да правим непрекъснато проверка на тези линкове, без да имаме конкретна информация за нарушения. Ако бъдем информирани за наличието на такива, ще ги отстраним своевременно. 

 
Авторско право
Създадените от администратора на страницата съдържания са подчинени на немския закон за авторското право. За размножаването, обработката, разпространението и всякакъв друг вид използване извън рамките на авторското право, се изисква писменото съгласие на съответния автор, респективно съставител.  Свалянето и копирането на тези страници са позволени само за лична, а не за търговска употреба. Ако някои от текстовете не са съставени от администратора на страницата, се зачитат авторските права на трети лица, като тези текстове са специално обозначени. Ако въпреки това Вие установите нарушаване на авторски права и ни информирате за това, ние ще се постараем да отстраним  съответния текст.