Важно е да се знае, че

R.C. Mannesmann използва подходящи и одобрени за питейната вода материали.

R.C. Mannesmann-продуктите отговарят на законовите изисквания и норми.

R.C. Mannesmann-продуктите заемат челно място в еко-тестовете.

R.C. Mannesmann е член на German Water Partnership (Немската агенция по водите).

R.C. Mannesmann-продуктите се произвеждат основно по DIN EN 9001 и 14001.