Как регулаторите оформят струята

Регулаторите на струята и различните форми са важни за различните сфери на приложение. Тук сме обобщили най-важните данни за тях.

Въздушна струя

Регулаторът на струята смесва протичащата през батерията вода с въздух, подобно на водоструйната помпа. По този начин въздушната струя сигурява желаното от потребителя количество вода, което остава константно, независимо от проточната класа. Водата не може да изтича неконтролирано.

Въздушна струя
Въздушна струя

Кристално бистра ламинарна струя

Ламинарният лъч, такъв, какъвто го познаваме от физиката, тече паралелно, без завъртане. Струята е кристално бистра и естествена. Не се образуват аерзоли (мехурчета), тъй като ламинарната струя не засмуква въздух. Идеалната сфера за прилжение на тази струя са например клиничните съоръжения, където хигиената играе особено важна роля.

Ламинарна струя
Кристално чиста ламинарна струя

Спрей струя

Спрей струята е много подходяща за водни батерии на мивки с нисък дебит, които се използват за миене на ръце. Спестяващата вода функция е особено важна например в обществени сгради и санитарни помещения, където честотата на използване е доста висока.

Спрей струя
Спрей