Икономията на вода и енергия с CFR-технологиите

При клапаните за константен дебит на R.C. Mannesmann количеството на течащата вода е константно, независимо от налягането във водопровода. По този начин при миене на ръце или вземане на душ Вие пестите не само пари, но и енергия.
CFR-технологиите се внедряват навсякъде, където е уместно водата да се разпределя равномерно или да се пести.

Как функционират клапаните за константен дебит?

Клапаните за константен дебит на R.C. Mannesmann служат за това, да осигурят определено постоянно количество вода, независимо от промените на налягането.
Клапаните се състоят от прецизиращ пръстен, регулираща звезда и корпус.
Когато не тече вода или няма налягане, пръстенът е отпуснат. Щом през клапана протече вода, пръстенът променя формата си и се намества между зъбците на регулиращата звезда. Така отворите за протичане на водата се смаляват. Колкото по-високо е налягането, толкова по-голямо е преобразуването на пръстена. При намаляващо налягане пръстенът се отпуска и заема първоначалната си форма, при което отворите за протичане на водата се уголемяват. Протичащото количество вода остава кнстантно.

CFR Структура
CFR Структура
wasser sparen mit CFR