Εύκολη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας μέσω της τεχνολογίας CFR

Ο σταθεροποιητής ροής της RC Mannesmann (Constant Flow Regulator – CFR) διασφαλίζει την σταθερή ροή του νερού ανεξάρτητα από την πίεση του αγωγού. Έτσι εξοικονομείτε κατά τη διάρκεια του ντους όχι μόνο χρήματα αλλά και ενέργεια. Οι CFR μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται η ομοιόμορφη, μη άσκοπη αλλά και οικονομική χρήση νερού.

 

 

Πως λειτουργούν οι σταθεροποιητές ροής νερού;

Ο σταθεροποιητής ροής (CFR) της PC Mannesmann διασφαλίζει ότι ανεξάρτητα από τις μεταβολές της πίεσης, θα έχετε μια σταθερή προκαθορισμένη ποσότητα ροής.

Οι CFR αποτελούνται από έναν δακτύλιο ακριβείας, ένα αστέρι ρύθμισης και ένα κλειστό δοχείο.  Όταν δεν υπάρχει ροή ή σε περίπτωση πολύ χαμηλής πίεσης ο δακτύλιος διαστέλλεται. Με τη ροή του νερού όμως από το CFR, παραμορφώνεται ο δακτύλιος και πιέζεται μέσα στις εγκοπές του αστεριού ρύθμισης. Έτσι ελαττώνονται τα ανοίγματα από τα οποία μπορεί να περάσει το νερό. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση ροής, τόσο και πιο πολύ παραμορφώνεται ο δακτύλιος.  Με την ελάττωση της πίεσης, ο δακτύλιος ξαναπαίρνει σιγά σιγά το αρχικό του σχήμα, μεγαλώνοντας έτσι το άνοιγμα για το νερό. Ο όγκος του τρεχούμενου νερού παραμένει σταθερός.

CFR construction
CFR construction