Impressum

Uppgifter enligt § 5 TMG:

R. C. Mannesmann GmbH
Grabenstrasse 210
D-47057 Duisburg, Germany
 
Representant:
Carsten Willers
 
Kontakt:
Telefonnummer :
+49 203 363 544 0
Faxnummer:
+49 203 363 544 22
e-post:

Registreringsinskrivning:

Inskriven i handelsregistret.
Registrerande myndighet: Distriktsdomstol Duisburg
Registreringsnummer: HRB 27645

Momsregistreringsnummer:

Momsregistreringsnummer enligt §27 a momslagen:
DE 812357255

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:

Carsten Willers

Uppgifter om källor för bilder och grafik som används:

Masterfile

Källa: Skapad med Impressum-Generator Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) av eRecht24.

 

Ansvarsbegränsning:


Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. För innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte påta oss något ansvar. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 avs. 1 TMG ansvariga för innehållet på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte förpliktigade att övervaka överförd eller sparad extern information eller ta reda på omständigheterna som tyder på en lagstridig aktivitet. Förpliktelser om borttagning eller spärrning av utnyttjandet av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ett ansvar i detta avseende är dock möjligt först efter tidpunkten då vi fick kännedom om ett konkret lagbrott. När ett motsvarande lagbrott kommer till vår kännedom tar vi omedelbart bort innehållet som avses.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part och vi kan inte påverka innehållet på dessa sidor. Därför kan vi inte heller påta oss något ansvar för sådant externt innehåll. För innehållet på länkade sidor ansvarar alltid respektive erbjudare eller webboperatör. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen avseende möjliga lagbrott. Vid tidpunkten för länkningen fanns det inget lagstridigt innehåll. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna kan dock inte antas utan konkret stöd för ett lagbrott. När motsvarande lagbrott kommer till vår kännedom tar vi omedelbart bort länkarna som avses.


Upphovsrätt

Det innehåll och de verk som webboperatören skapat på dessa sidor lyder under tysk upphovsrätt. Kopiering, bearbetning, spridning och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten tillåts endast efter skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nerladdning och kopiering av denna sida är tillåts endast för privatpersoner i icke-kommersiellt syfte. Till den mån innehållet på denna sida inte skapades av webboperatören iakttas alla upphovsrätter från tredje part. Särskilt innehåll från tredje part kännetecknas som sådant. Om du ändå skulle uppmärksamma brott mot upphovsrätten ber vid dig kontakta oss. När motsvarande lagbrott kommer till vår kännedom tar vi omedelbart bort innehållet som avses.


Dataskydd

I regel är det möjligt att använda vår webbsida utan att personrelaterade uppgifter behöver anges. Till den mån personrelaterade uppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) anges sker detta, om möjligt, alltid frivilligt. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill göra dig uppmärksam på att dataöverföringen på Internet (t.ex. vid kommunikation per e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst för tredje part är inte möjligt.

Inom ramen för impressumplikten motsäger vi oss härmed uttryckligen att tredje part använder publicerade kontaktuppgifter för översändelse av icke uttryckligen önskad reklam och informationsmaterial. Webboperatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam skickas, t.ex. i form av skräppost.


Dataskyddsförklaring för användning av Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas i din dator och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbsidan. Informationen som genereras av cookien om hur du använder webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs till en server i USA som tillhör Google, och sparas där.

Google använder sig av denna information för att analysera hur du använder webbsidan, i syftet att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteter för företaget som driver webbsidan och för att skaffa fram andra tjänster som förbinds med användandet av webbsidan och Internet. Google överför också denna information till tredje part, i den mån lagen föreskriver det eller i den mån tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer inte i något fall att sätta din IP-adress i samband med andra data från Google Inc.

Du kan förhindra att cookies installeras på din dator genom att ändra på inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du i sådana fall inte kan använda alla funktioner på vår webbsida i sin helhet. Genom att använda denna webbsida går du med på att de data som hämtats om dig bearbetas av Google enligt ovanstående sätt och syfte.