Нашата околна среда

Отношението към природните ресурси е една от най-важните теми на 21 век. Недостигът на вода и енергия е огромен. Цялото човечество трябва да се отнася отговорно към тези ресурси, а всеки човек поотделно може да даде своя личен принос за тяхното опазване.

Вашите пари

Водата е безценно богатство. Отговорното отношение към нея не само опазва околната среда, но и чрез спестяването на вода и енергия за нейното затопляне, намаляваме разходите.

Продуктите за спестяване на вода на RC Mannesmann щадят околната среда и Вашето портмоне. Тук можете да получите информация, как можете да намалите разхода на вода в банята, кухнята или на други места, на които се използва течаща вода, при това, без да се лишавате от комфорта, на който сте свикнали.