За нас

Първата голяма енергийна криза в началото на 70-те години на миналия век накара хората да преосмислят снабдяването с топла вода. Централни системи с голяма загуба на енергия трябваше да бъдат заменени от малки децентрализирани системи като например проточни нагреватели. Голямото техническо предизвикателств беше, тези малки уреди да установят постоянен дебит, независим от налягането. По този начин трябваше да стане възможно, дори и при високо налягане и дебит на водата, загряването да е достатъчно за миене или къпане.

Точно по тази тема RC Mannesmann намери решение: Клапан за постоянен дебит. Малък, надежден и ефикасен. От 1971 RC Mannesmann произвежда това техническо чудо, което днес съществува в различни модели и намира приложение в най-различни сфери.

Една от тези сфери е икономията на вода. Осигуряването на достатъчно количество вода за хората е едно от предизвикателствата на нашия век. Част от това предизвикателство е отговорното отношение към водата. Нашите продукти пестят вода при къпане, миене, пускане на водата в тоалетната, без това да нарушава комфорта на потребителя.

Ако например само за ежедневното душиране (средно 5 минути) с продуктите на RC Mannesmann се спестяват около 50 л вода, сумирано за всички жители на Европа спестеното количество би могло да се онагледи приблизително с обема на езерото Лаго Маджоре. А с това количеството въглероден диоксид,необходимо за загряването на водата би било за Европа с около 180 милиарда тона по-малко!

Много клиенти на RC Mannesmann вече се увериха в това. Водещи хотелски вериги, болници, обществени учреждения и предприятия са вече наши клиенти. Ние всички сме длъжни да направим всичко възможно, за да успеем да запазим нашата Синя планета! Става дума за всички нас ! Нека всеки да започне от себе си!