Dricksvattenskydd

Så ser det optimala dricksvattenskyddet ut

Dricksvattenanläggningar måste utformas så att kvaliteten på vattnet i systemet inte kan försämras. För att undvika kvalitetsförlust till följd av att det tränger in icke drickbart vatten måste man montera säkerhetsarmaturer vid uttagsställena.

Vatten indelat i klasser

I dricksvattenförordningen har man fastställt gränsvärden för de ämnen som får finnas i dricksvatten. Detta vatten kallas för vatten i klass ett. Vatten som inte längre uppfyller kraven som ställs på dricksvatten hamnar i klass två till fem. De tyska myndigheterna utgår från att dricksvatten som tas från dricksvattenanläggningar förlorar dricksvattenegenskapen. I badvatten kan det exempelvis vara badtillsatser och på sjukhus ämnen som kan överföra smittsamma sjukdomar.

Risk för tillbakaströmning

Det innebär att vatten som har lämnat dricksvattenanläggningen inte får komma tillbaka dit. Det finns alltid en risk för att vattnet rinner tillbaka om uttagsarmaturens dricksvattenutlopp ligger under högsta möjliga vattennivå för icke drickbart vatten. Sådana uttagsställen måste skyddas mot icke drickbart vatten som strömmar tillbaka genom att en säkerhetsarmatur installeras.