Spara vatten och energi på ett enkelt sätt med CFR-teknolog

RC Mannesmann konstantflödesventil (Constant Flow Regulator – CFR) ser till att det alltid strömmar en konstant mängd vatten, oavsett ledningstryck. På så sätt sparar du både pengar och energi när du duschar och tvättar händerna.

CFR används överallt där vatten ska fördelas eller sparas på ett meningsfullt och jämnt sätt.

Hur fungerar konstantflödesventilen?

RC Mannesmann konstantflödesventil (CFR) används för att oberoende av tryckvariationer konstant säkerställa en definierad mängd.

CFR består av en precisions-O-ring, en regulatorstjärna och ett hus. Om ingen genomströmning sker eller om vattentrycket är lågt, är O-ringen inte spänd. Så snart vatten strömmar genom CFR deformeras precisions-O-ringen och trycks fast mellan regulatorstjärnans taggar. På så sätt förminskas genomströmningsöppningarna för vattnet. Ju högre strömningstrycket är, desto mer deformeras O-ringen. När trycket sjunker återfår precisions-O-ringen gradvis den ursprungliga formen och vattengenomströmningsöppningarna blir åter större. Den genomströmmande vattenmängden förblir konstant.

CFR Aufbau
Technologie CFR