Tietoa meistä

70-luvun alun ensimmäinen suuri energiakriisi pakotti lämminvesihuollon uudelleenarviointiin. Energiahukaltaan suuret keskitetyt laitteistot haluttiin korvata hajautetuilla laitteistoilla, kuten läpivirtauslämmittimillä. Suuri tekninen haaste oli saada näihin pienlaitteisiin määritelty, paineesta riippumaton vakiolitrateho. Tällä tavoin oli tarkoitus mahdollistaa se, että myös suurilla paineilla eli veden läpivirtausmäärän ollessa suuri lämmitysteho riittää miellyttävään peseytymiseen tai suihkussa käyntiin.

RC Mannesmannilla oli ratkaisu juuri tähän: vakiovirtaussäädin. Pieni, yhteensopiva, luotettava ja tehokas. Vuodesta 1971 lähtien RC Mannesmann on valmistanut näitä tekniikan ihmeitä, joita käytetään nykyisin useissa muissakin sovelluksissa.

Yksi niistä on veden säästäminen. Elintärkeän veden saaminen riittävässä määrin kaikkien ihmisten käyttöön on yksi vuosisatamme haasteista. Tähän kuuluu ensinnäkin veden vastuuntuntoinen käyttö. Tuotteemme säästävät peseytymiseen, suihkussa käyntiin ja WC:n huuhteluun käytettävää vettä ilman, että käyttäjän on tingittävä mukavuudesta.


Jos esimerkiksi päivittäisen suihkussa käynnin yhteydessä RC Mannesmannin vedensäästimen avulla säästetään viiden minuutin aikana noin 50 litraa vettä mukavuuden kärsimättä, tuloksena on kaikkien Euroopan kansalaisten osalta suunnilleen Lago di Maggiore -järven vesimäärää vastaava määrä. Samalla voitaisiin veden lämmittämisen yhteydessä syntyvän CO2:n määrää vähentää Euroopassa 180 miljardilla tonnilla!


Monet RC Mannesmannin asiakkaat ovat ymmärtäneet asian. Asiakaskuntaamme kuuluu johtavia hotelliketjuja, sairaaloita, kuntia ja yrityksiä. Silti tehtävää on paljon sinisen planeettamme pelastamiseksi – save your blue! Asia koskee meitä kaikkia, joten aloitetaan itsestämme.