Juomavesisuoja

Ihanteellinen juomavesisuoja

Juomavesilaitteistot on suunniteltava siten, ettei järjestelmässä olevan veden laatu pääse heikkenemään. Jotta voidaan välttää juomakelvottoman veden sisäänpääsyn aiheuttama laadun heikkeneminen, on riskialttiisiin ottokohtiin asennettava turvaventtiilit.

Veden jako luokkiin

Saksan juomavesiasetuksessa määritetään raja-arvot aineille, joita juomavedessä saa esiintyä. Tällaista vettä nimitetään ykkösluokan vedeksi. Vesi, joka ei enää täytä juomavedelle asetettavia vaatimuksia, jaotellaan luokkiin kahdesta viiteen. Saksan viranomaiset lähtevät siitä, että juomavesi, joka otetaan juomavesilaitteistosta, menettää juomavesikelpoisuutensa. Tämä voi johtua kylpyveden yhteydessä esimerkiksi kylpyaineiden lisäämisestä tai sairaalassa esiintyvistä tarttuvien tautien aiheuttajista.

Takaisinvirtauksen vaara

Tästä syystä ei juomavesilaitteistosta poistunut vesi saa päästä takaisin sinne. Takaisinvirtauksen vaara on olemassa aina silloin, kun vedenottoventtiilin juomaveden poisto sijaitsee juomakelvottoman veden korkeimman mahdollisen vedenpinnan alapuolella. Riskialttiit ottopaikat on suojattava juomakelvottoman veden takaisinvirtaukselta käyttämällä turvaventtiilejä.