Κουζίνα

RCM basic cookboost M24

  • Eco Booster
  • Δυνατή η επιλογή από 7l/min στην πλήρη απόδοση

RCM cookshower

  • Μπαταρία κουζίνας
  • Ρυθμιζόμενες επιλογές δέσμης
  • Περιστρεφόμενο κατά 60°